Home > Archive for Lajme

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për një fotograf profesionist për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

Projekti “Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe...

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për një kameraman profesionist për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

Projekti “Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe...

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për ekspertë (trajnerë/mentorë) për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

“Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe rrjetëzim...

EJA NË SHTËPINË TËNDE

Në Tiranë çelëm sezonin turistik për qytetet shqipfolëse të rajonit të Ballkanit përëndimor. Me prezencën e të ftuarve, ministrat e Turizmit, Kulturës dhe Bujqësisë së Qeverisë Shqiptare, Ambasadoren e SHBA-ve në Shqipëri Sh.T.Z Yuri Kim, Znj. Majlinda Bregu drejtuese...