Home > Lajme > THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon hap thirrjen për praktikantë.  Programi i Intershipit ofrohet për një periudhë 3 mujore dhe synon të përgatisë studentët e të rinjtë për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në projekte të ndryshme të Unionit.

Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë si më poshtë:

  • Të marrë pjesë në aktivitetet dhe projektet e ndryshme të Unionit të Bashkive Shqiptare në Rajon;
  • Të ndihmojë në mbarëvajtjen e punëve administrative të organizatës;
  • Të ndihmojë në detyra të ndryshme që mund të kërkohen.

Kërkesat për pranimin në Programin e Intershipit:

Kandidati që dëshiron të aplikojë për t`u përfshirë në programin e intershipit duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

  • Duhet të jetë student ose të ketë mbaruar studimet kryesisht në degët si: shkencat sociale, shkencat juridike, graphic design, gazetari dhe komunikim, regji etj;
  • Të kenë njohuri të mira të kompjuterit në sistemet e operimit, programet bazë dhe motorët e kërkimit (Windows, MS Office etj);
  • Të ketë aftësi për të punuar në grup dhe individualisht;
  • Të ketë dëshirë për të punuar vullnetarisht.
  • Të jetë në gjendje të punojë i/e pavarur dhe t’i menaxhoj detyrat në mënyrë proaktive;
  • Gatishmëri për të përvetësuar njohuri të reja dhe të qenurit fleksibil.

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre dhe një letër motivimi në adresën: ubshr@tirana.al, me subjekt “Aplikim per internship“. Thirrja për aplikime është e hapur deri në datën 28.02.2023.

Në përfundim të praktikës bëhet edhe pajisja me një çertifikatë dhe letër reference.