Home > Anëtarët

“Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon” është një bashkim vullnetar, i lirë dhe i pavarur i Komunave, të Prishtinës, Tetovës, Çairit, Gostivarit, Prizrenit dhe Bashkive të Tiranës, Tuzit, Fierit, Durrësit, Gostivarit dhe Ulqinit. Ajo është një organizatë jofitimprurëse, e pavarur, joqeveritare e formës Shoqatë.