Home > Archive for Vende Vakante

THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon hap thirrjen për praktikantë.  Programi i Intershipit ofrohet për një periudhë 3 mujore dhe synon të përgatisë studentët e të rinjtë për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në projekte të ndryshme...

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për një fotograf profesionist për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

Projekti “Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe...

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për një kameraman profesionist për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

Projekti “Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe...

Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon hap thirrjen për ekspertë (trajnerë/mentorë) për 6 aktivitetet e parashikuara gjatë zhvillimit të projektit WORD (Women on Rural development)

“Gratë në zvillimin rural” (WORD) është një projekt mundësuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, nën fondin e Small Grants for Democracy, që synon fuqizimin ekonomik dhe social të  grave në Tiranë duke ofruar trajnime, seminare, mentorim, promovim dhe rrjetëzim...