“ME KAMION PËR PRIZËREN”

31 images

Muzeu i lëvizshëm “Tirana vjen tek ti”, ndalesën e parë e zhvilloi në qytetin e bukur dhe historik të Prizrenit🤩.

Muzeu i lëvizshëm, i ideuar nga Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon, nën udhëheqjen e Bashkisë Tiranë, i kushtuar 100 vjetorit të shpalljes së Tiranës kryeqytet kontribon në njohjen e Tiranës më nga afër dhe në shkëmbimin e kulturës së pasur.

Një mundësi më shumë edhe për të promovuar qytetin e bukur të Prizrenit dhe bashkëpunuar në rritjen e potencialit turistik të tij.