Home > Lajme > Shtyhet afati për dorëzimin e ofertave për pjesëmarrje në procedurën e tenderit me objekt “Blerje Makine” për organizatën jo-fitimprurëse Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për Blerje Makine”, pranë zyrave të Shoqatës tonë deri më datë  15.03.2021 ora 10:00. Adresa: Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, Kati 2, Zyra 18, Tiranë. Për më shumë informacion lexoni specifikimet si më poshtë:

Kërkesë për ofertë