Home > Evente > “Afrimi i Rajonit Shqipfolës me BE-në dhe thithja e fondeve të Bashkimit Europian”

Uninoni i Bashkive dhe Komunave Shqiptare në Rajon, në datat 15 dhe 16 Dhjetor organizoi një tryezë të rrumbullakët me tematikë: “Afrimi i Rajonit Shqipfolës me BE-në dhe thithja e fondeve të Bashkimit Europian” në ambjentet e Tirana International Hotel.

Në këtë aktivitet moren pjesë këto Bashki dhe Komuna: Bashkia Tiranë, Komuna e Prishtinës, Komuna e Çairit, Komuna e Tuzit, Komuna Preshevë, Komuna Prizren Komuna Tetoves etj.

Qëllimi i Unionit është të ndërmarrë një seri aktivitetesh me fokus informimi i perspektivës Evropiane dhe për Projektet Cross Borden, për rritjen e mundësive të koordinimit dhe të kapaciteteve njerëzore të admistratave lokale.

Gjithashtu, për krijimin e një terreni të përshtatshëm institucional për shkëmbimin e përvojave dhe ekspertizës në fushën e urbanistikës, inovacionit, mjedisit, kulturës dhe formave të reja të financimit.

Në këtë kontekst, Unioni shërben si platformë integrale për shkëmbimin e ideve në përmirësimin e politikave rajonale që prekin komunitetet shqiptare dhe më gjërë, ndërvepron me aktorët politik në planin kombëtar dhe atë rajonal, si dhe nxit debatin publik mbi zhvillimet e procesit të integrimit në BE.
Për të përshendetur dhe inkurajuar këtë nisëm na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre Nën-Kryetarja e Bashkisë së Tiranës znj. Anuela Ristani dhe znj.Teuta Vodo, Sekretare për Marrëdhëniet me Jashtë!

Gjithashtu pjesë e aktivitetit ishin dhe tre ekspertet e njohura, si Znj. Daniela Zampini Eksperte e lartë për çështjet e punësimit në zyrën e ILO në Budapest (e cila referoi mbi “Metodologjinë e ILOs për politikat territoriale për punësim të denjë), si dhe znj. Aida Gugu Bushati është Eksperte/Konsulente në të drejtën e BE dhe integrimin Europian të Shqipërisë, gjithashtu znj. Jolanda Trebicka, Eksperte në Institucionet e BE-së “Roli i pushtetit vendor në proceset e integrimit Evropian”.

Gjatë këtij takimi pati diskutime, shkëmbime përvojash në menaxhimin dhe drejtimin e strategjive për përthithjen e fondeve. Indikacione, në lidhje me shkëmbimin e përvojave duke sugjeruar se cili projekt i shkonte më në nevojë secilit prej komunave.

Ky takim u ralizua me sukses falë mbështetjes së Bashkisë së Tiranës, nën kujdesin e Drejtores së Kabinetit znj. Keti Luarasi, dhe nën drejtimin e Drejtores Ekzekutive të UBSHR. Znj. Andriola Kambo. Për mbarëvajtjen e tryezës së rrumbullakët këto dy ditë ishte znj. Milena Sauku nga Bashkia e Tiranës!
Gjithashtu kjo sipërmarrje rajonale është në linjë me kriteret e Procesit të Berlinit i cili nxit forcimin e bashkëpunimit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor duke i dhënë frymëmarrje zgjerimit të shkëmbimeve ndërshtetërore, forcimit të ekonomive të përbashkëta, rritjes së investimeve dhe mbështetjes në përdorimin sa më efektiv të masave europiane për afrimin e tyre me BE-në nëpërmjet instrumentit të asistencës së paraaderimit IPA,
bashkëpunimit ndër-institucional, si dhe krijimin e sinergjive për zbatimin e projekteve të përbashkëta në nivel kombëtar dhe rajonal.